Vo svetle sa dá nájsť krásna istota

Rozmanité sú odchody z domovov , odchody z práce, odchody z hotelov, z predstavení divadiel a koncertných sálov. Často nevieme čo nás čaká. Čo prinesie zajtrajší deň. Ale návrat by mal byť jasný bod. Objekt veľkého potešenia. Synonymum veľkého očakávania. Vystriebrená cesta k domácemu hradu. Viditeľný firemný nápis. Schodište zaliate slnkom.  Preplnené svetlom veľkolepé foajé. Toto všetko prinášajú led reflektory . […]